Chalet Alpino Pokój 1 os. Chalet Alpino Pokój 2 os. Chalet Alpino Pokój 2 + 1 os. Chalet Alpino Pokój 2 + 2 os. Chalet Alpino Pokój 3 os. Chalet Alpino Pokój 3 + 2 os. Chalet Alpino Pokój 4 os. Chalet Alpino Pokój 4 + 2 os. Chalet Alpino Pokój 5 + 1 os.
Dorośli 1 419,00 zł
* 1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
* 1319,00 zł
rezerwuj
1 419,00 zł
* 1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
* 1319,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 419,00 zł
* 1319,00 zł
rezerwuj
1 419,00 zł
* 1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
* 1319,00 zł
rezerwuj
1 419,00 zł
* 1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
* 1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Junior ----- ----- 1 076,00 zł
*976,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 076,00 zł
*976,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 076,00 zł
*976,00 zł
rezerwuj
1 076,00 zł
*976,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 076,00 zł
*976,00 zł
rezerwuj
1 076,00 zł
*976,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 076,00 zł
*976,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Dziecko ----- ----- 847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Wakat 1 419,00 zł 1 419,00 zł 1 419,00 zł 1 419,00 zł 1 419,00 zł 1 419,00 zł 1 419,00 zł 1 419,00 zł 1 419,00 zł
Chalet Alpino Pokój 1 os. Chalet Alpino Pokój 2 os. Chalet Alpino Pokój 2 + 1 os. Chalet Alpino Pokój 2 + 2 os. Chalet Alpino Pokój 3 os. Chalet Alpino Pokój 3 + 2 os. Chalet Alpino Pokój 4 os. Chalet Alpino Pokój 4 + 2 os. Chalet Alpino Pokój 5 + 1 os.
Dorośli 1 945,00 zł
* 1845,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 945,00 zł
* 1845,00 zł
rezerwuj
1 945,00 zł
* 1845,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 945,00 zł
* 1845,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 945,00 zł
* 1845,00 zł
rezerwuj
1 945,00 zł
* 1845,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 945,00 zł
* 1845,00 zł
rezerwuj
1 945,00 zł
* 1845,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 945,00 zł
* 1845,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Junior ----- ----- 1 488,00 zł
*1388,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 488,00 zł
*1388,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 488,00 zł
*1388,00 zł
rezerwuj
1 488,00 zł
*1388,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 488,00 zł
*1388,00 zł
rezerwuj
1 488,00 zł
*1388,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 488,00 zł
*1388,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Dziecko ----- ----- 847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Wakat 1 419,00 zł 1 419,00 zł 1 419,00 zł 1 419,00 zł 1 419,00 zł 1 419,00 zł 1 419,00 zł 1 419,00 zł 1 419,00 zł
Terminy Tonale 2021.01.23-2021.01.30 Tonale 2021.01.30-2021.02.06 Tonale 2021.02.06-2021.02.13 Tonale 2021.02.13-2021.02.20 Tonale 2021.02.20-2021.02.27 Tonale 2021.02.27-2021.03.06 Tonale 2021.03.06-2021.03.13 Tonale 2021.03.13-2021.03.20 Tonale 2021.03.20-2021.03.27 Tonale 2021.03.27-2021.04.03 Tonale 2021.04.03-2021.04.10 Tonale 2021.04.10-2021.04.17
Chalet Alpino Pokój 1 os. 1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
brak wolnych pokoi
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Chalet Alpino Pokój 2 os. 1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
Chalet Alpino Pokój 2 + 1 os. 1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Chalet Alpino Pokój 2 + 2 os. 1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
Chalet Alpino Pokój 3 os. 1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
Chalet Alpino Pokój 3 + 2 os. 1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Chalet Alpino Pokój 4 os. 1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
Chalet Alpino Pokój 4 + 2 os. 1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Chalet Alpino Pokój 5 + 1 os. 1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój

*Ceny zawarte w tabeli dotyczą jednej osoby.

**Kurs waluty na dzień 22.01.2021 zgodny z przelicznikem NBP: 4,5778 PLN