Chalet Alpino Pokój 1 os. Chalet Alpino Pokój 2 os. Chalet Alpino Pokój 2 + 1 os. Chalet Alpino Pokój 2 + 2 os. Chalet Alpino Pokój 3 os. Chalet Alpino Pokój 3 + 2 os. Chalet Alpino Pokój 4 os. Chalet Alpino Pokój 4 + 2 os. Chalet Alpino Pokój 5 + 1 os.
Dorośli 1 556,00 zł
* 1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
* 1456,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
* 1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
* 1456,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 556,00 zł
* 1456,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
* 1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
* 1456,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
* 1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
* 1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Junior ----- ----- 1 144,00 zł
*1044,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 144,00 zł
*1044,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 144,00 zł
*1044,00 zł
rezerwuj
1 144,00 zł
*1044,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 144,00 zł
*1044,00 zł
rezerwuj
1 144,00 zł
*1044,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 144,00 zł
*1044,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Dziecko ----- ----- 847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Wakat 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł
Chalet Alpino Pokój 1 os. Chalet Alpino Pokój 2 os. Chalet Alpino Pokój 2 + 1 os. Chalet Alpino Pokój 2 + 2 os. Chalet Alpino Pokój 3 os. Chalet Alpino Pokój 3 + 2 os. Chalet Alpino Pokój 4 os. Chalet Alpino Pokój 4 + 2 os. Chalet Alpino Pokój 5 + 1 os.
Dorośli 2 403,00 zł
* 2303,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
2 403,00 zł
* 2303,00 zł
rezerwuj
2 403,00 zł
* 2303,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
2 403,00 zł
* 2303,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
2 403,00 zł
* 2303,00 zł
rezerwuj
2 403,00 zł
* 2303,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
2 403,00 zł
* 2303,00 zł
rezerwuj
2 403,00 zł
* 2303,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
2 403,00 zł
* 2303,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Junior ----- ----- 1 739,00 zł
*1639,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 739,00 zł
*1639,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 739,00 zł
*1639,00 zł
rezerwuj
1 739,00 zł
*1639,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 739,00 zł
*1639,00 zł
rezerwuj
1 739,00 zł
*1639,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 739,00 zł
*1639,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Dziecko ----- ----- 847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
847,00 zł
*747,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Wakat 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł
Chalet Alpino Pokój 1 os. Chalet Alpino Pokój 2 os. Chalet Alpino Pokój 2 + 1 os. Chalet Alpino Pokój 2 + 2 os. Chalet Alpino Pokój 3 os. Chalet Alpino Pokój 3 + 2 os. Chalet Alpino Pokój 4 os. Chalet Alpino Pokój 4 + 2 os. Chalet Alpino Pokój 5 + 1 os.
Dorośli 2 753,00 zł
* 2653,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
2 753,00 zł
* 2653,00 zł
rezerwuj
2 753,00 zł
* 2653,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
2 753,00 zł
* 2653,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
2 753,00 zł
* 2653,00 zł
rezerwuj
2 753,00 zł
* 2653,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
2 753,00 zł
* 2653,00 zł
rezerwuj
2 753,00 zł
* 2653,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
2 753,00 zł
* 2653,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Junior ----- ----- 2 089,00 zł
*1989,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
2 089,00 zł
*1989,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
2 089,00 zł
*1989,00 zł
rezerwuj
2 089,00 zł
*1989,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
2 089,00 zł
*1989,00 zł
rezerwuj
2 089,00 zł
*1989,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
2 089,00 zł
*1989,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Dziecko ----- ----- 1 197,00 zł
*1097,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 197,00 zł
*1097,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 197,00 zł
*1097,00 zł
rezerwuj
1 197,00 zł
*1097,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 197,00 zł
*1097,00 zł
rezerwuj
1 197,00 zł
*1097,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 197,00 zł
*1097,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Wakat 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł 1 556,00 zł
Terminy Tonale 2021.01.30-2021.02.06 Tonale 2021.02.06-2021.02.13 Tonale 2021.02.13-2021.02.20 Tonale 2021.02.20-2021.02.27 Tonale 2021.02.27-2021.03.06 Tonale 2021.03.06-2021.03.13 Tonale 2021.03.13-2021.03.20 Tonale 2021.03.20-2021.03.27 Tonale 2021.03.27-2021.04.03 Tonale 2021.04.03-2021.04.10 Tonale 2021.04.10-2021.04.17
Chalet Alpino Pokój 1 os. 1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
brak wolnych pokoi
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Chalet Alpino Pokój 2 os. 1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
Chalet Alpino Pokój 2 + 1 os. 1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Chalet Alpino Pokój 2 + 2 os. 1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
Chalet Alpino Pokój 3 os. 1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatnie 2 pokoje
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
Chalet Alpino Pokój 3 + 2 os. 1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Chalet Alpino Pokój 4 os. 1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
Chalet Alpino Pokój 4 + 2 os. 1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
Chalet Alpino Pokój 5 + 1 os. 1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 740,00 zł
*1640,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 694,00 zł
*1594,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 648,00 zł
*1548,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 602,00 zł
*1502,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 556,00 zł
*1456,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój
1 419,00 zł
*1319,00 zł
rezerwuj
ostatni 1 pokój

*Ceny zawarte w tabeli dotyczą jednej osoby.

**Kurs waluty na dzień 24.01.2021 zgodny z przelicznikem NBP: 4,5778 PLN